Mersin Valisi sayın Özdemir Çakacak, Dünya Çevre Günü münasebeti ile yayınladığı mesajda, Dünya genelinde son yüzyılda sanayi ve teknoloji sektörlerinde büyük ve hızlı gelişmeler olduğunu vurguladı.

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJI

Vali Özdemir Çakacak, "Küresel ölçekte yaşanan bu gelişmeler, çevre üzerinde telafisi neredeyse imkansız tahribatlara yol açmakta ve insanlığın geleceğini tehdit eden boyutlara ulaşmaktadır" dedikten sonra, 

"Hassas dengeler üzerine kurulu doğal yapının gitgide bozulmasına yol açan bu durum, küresel ısınma, kuraklık, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması ve bazı canlı türlerinin yok olması gibi ciddi çevre felaketlerinin yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle, tüm insanlığın ve ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirlenmesi ve bu durumun doğurabileceği tehlikenin büyüklüğü, uluslararası platformda çözüm arayışlarını gündeme getirmiş ve 1972 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan ortak kararla, her yıl 5 Haziran Günü ' Dünya Çevre Günü' olarak ilan edilmiştir. Tek yaşam alanımız olan dünyamızı yaşanır kılmak ve gelecek nesillere yaşamlarını en temiz ve sağlıklı bir şekilde sürdürebilmelerine imkan sağlayacak nitelikte bırakabilmek için çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olan etkenleri asgariye indirmek ve doğal dokunun bozulmasını önleyecek tedbirleri almak devlet ve birey olarak hepimizin ortak görev ve sorumluluğudur" dedi.

Türkiye'nin sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ifade eden Çakacak, "Var olan biyolojik çeşitliliğin korunmasına, doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla yönetilmesine ve tüm vatandaşlarının sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasına imkan sağlayacak tedbirleri hayata geçirmektedir. Bu noktada da bizler de, kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, eğitim kurumları, medya ve tüm bireyler olarak, çevre konusu üzerinde hassasiyetle durmalı ve çevrenin korunmasına hep birlikte çaba sarf etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün, çevre konusunda bizleri bir kez daha düşünmeye ve yapabileceklerimizi gözden geçirmeye katkı sağlamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza güzel, temiz bir çevrede, mutlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum" ifadeleri ile konuşmasını tamamladı.

kaynak(sondakika)