15 Temmuz'da başlayan ve bir anda ülkenin en büyük sorunu haline gelen darbe kalkışmasından sonra, bugün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Başbakanlık Genelgesine göre Darbe soruşturması nedeniyle ikinci bir emre kadar tüm kamu kurumlarında izinler kaldırıldı. 

 

RESMİ GAZETEDEKİ YAZI ŞÖYLE,

 

 

18 Temmuz 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29774 (Mükerrer)

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu :   Yıllık İzinlerin Kaldırılması

GENELGE

2016/16

Tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinleri kaldırılmıştır.

Söz konusu kamu çalışanlarından halen izinde bulunanlar en kısa sürede görevleri başına döneceklerdir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                       Binali YILDIRIM

                                                                                                                              Başbakan